Pokyny k odjezdu 2015

Všichni padawani a padawanky v doprovodu Jediů dorazili v pořádku na místo určení!

POKYNY K ODJEZDU

 

Odjezd je v sobotu 25. 7. 2015 v 11.00 z parkoviště od Strašnického krematoria (po levé straně od vchodu, ulice Za strašnickou vozovnou).

Příjezd v neděli 9. 8. 2015 mezi 16. – 17. hodinou tamtéž.

Adresa na tábor:

LDT KKKS-Splávek

Střelnice-Tokániště

pošta Rapšach

378  07

 

Nedávejte dítěti originál průkazu zdravotní pojišťovny, stačí nám kopie.
Hlavně menším dětem doporučujeme častěji psát. Neposílejte ovšem balíčky s jídlem.

Nezapomeňte: pokud dítě užívá léky , předejte je spolu s kopií kartičky zdravotní
pojišťovny a potvrzením o bezinfekčnosti (musí nést datum odjezdu!) u autobusu.

Kdo nedodal originál přihlášky nebo potvrzení od lékaře, ať je nezapomene přinést a
rovněž odevzdat!